Contact

Contactgegevens

Stichting Water natuurlijk uit de kraan

Welgelegenlaan 14

3971 HN Driebergen-Rijsenburg

0343 - 518 628

info@waternatuurlijkuitdekraan.nl

RSIN/fiscaal nummer 8524.98.093

De stichting waternatuurlijkuitdekraan is bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit heeft voordelen voor ons en voor u. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doel en beleidsplan

De stichting waternatuurlijkuitdekraan promoot kraanwater. Daarom willen wij minimaal zeven publieke waterpunten realiseren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in ieder dorp of dorpskern één. Meer informatie staat in het beleidsplan, dat u vindt via de link

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur vindt u op de pagina contact.

Financieel overzicht

Het financieel overzicht 2013 en de toelichting daarop vindt u via de links.